ANBI-informatie

Stichting Het Levenshuis heeft de aanvraag ingediend voor een ANBI-status. Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen. Zo mag u uw gift aan Het Levenshuis aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting zodra de ANBI is goedgekeurd. 

Eisen ANBI
De gestelde eisen die de Belastingdienst vraagt om aangemerkt te worden als ANBI, staan hieronder genoemd: 

RSIN/fiscaal nummer:
863591012

KVK-nummer: 
85339873

Contactgegevens:
Mail: info@hetlevenshuis.nl
Tel Aryanne: 06-38197993
Tel Sandra: 06-10364009

Postadres:
Stichting Het Levenshuis
T.a.v. Aryanne Kolsters
Gravensingel 201
3319 EV Dordrecht

Doelstelling:
Stichting Het Levenshuis is opgericht in 2022 en heeft ten doel mensen (en organisaties) in hun eigen zoektocht van het leven op weg helpen. Centraal staat hierin zingeving en persoonlijke ontwikkeling vanuit de wetenschap (met name die van de psychologie) in combinatie met een Bijbels perspectief. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

– het ontwikkelen, uitwerken en uitrollen van het concept Het Levenshuis;
– het versterken van de rol van organisaties op het gebied van zingeving en persoonlijke ontwikkeling (inclusief kerken en nieuwe vormen van kerk zijn);
– het geven van onder meer persoonlijke ontwikkeltrajecten, teamontwikkelingen, trainingen, cursussen en presentaties;
het ontwikkelen en uitgeven van materiaal en boeken;

Beleidsplan
Download hier het actuele beleidsplan van Stichting Het Levenshuis

Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders
Stichting Het Levenshuis is bestuurlijk verantwoordelijk voor Het Levenshuis Dordt. Deze stichting is bezig met de aanvraag voor de ANBI-certificering. Dit zijn de bestuursleden:

– Sandra Doeze Jager (voorzitter)
– Aryanne Kolsters- van Spijk (secretaris)
– Peter Barmentlo (penningmeester)
– Lonnieke Apon (algemeen bestuurslid)

Beloningsbeleid
De stichting kent geen beloningen of bonussen voor de bestuurders. Er worden alleen onkosten vergoed op vertoon van bewijsstukken, zoals reiskosten voor de uitvoering van de bestuursfunctie. 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

  • Download het jaarverslag 2023 voor een overzicht van de activiteiten en de financiële resultaten van 2023.
  • Download het jaarverslag 2022 voor een overzicht van de activiteiten en de financiële resultaten van 2022.